layer
layer
layer
layer
layer



REGULAMIN



Zajmujemy się głównie leczeniem wcześniej zaplanowanym i umówionym z pacjentem.
Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać z wyprzedzeniem.
Pacjenci zapisywani są na dany dzień i na konkretną godzinę.
Osoba zapisująca może poprosić Państwa o podanie celu wizyty by ocenić ile czasu zarezerwować na wizytę.
Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.
Jeżeli w danym dniu znajduje się „wolne okienko” to wtedy możemy przyjąć niezaplanowanego Pacjenta.
W przypadku dużych luk czasowych zastrzegamy sobie kontakt telefoniczny z Pacjentem w celu ewentualnych przesunięć
by móc najefektywniej wykorzystać godziny przyjęć Pacjentów.

 

 

Pierwsza wizyta.
Pacjent zgłasza się do gabinetu na pierwszą wizytę z dokumentem potwierdzającym tożsamość w celu założenia karty pacjenta.
Na pierwszej wizycie przeprowadzamy wywiad ogólny oraz badanie z wykonaniem diagramu stanu uzębienia.
Cennik oraz niniejszy Regulamin dostępne są do wglądu w gabinecie stomatologicznym oraz na stronie internetowej.
Po konsultacji stomatologicznej lekarz wraz z Pacjentem ustala plan leczenia i ewentualnie wstępny kosztorys.
W niektórych przypadkach Pacjenci proszeni są o podpisanie np. zgody na dane leczenie czy potwierdzenie braku zastrzeżeń co do jakości otrzymanego produktu. W przypadku planowanego leczenia protetycznego konieczne będzie wpłacenie przez pacjenta zaliczki.

 

 

Kolejność przyjmowania pacjentów.
Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkuminutowych opóźnień.
Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów staramy się przyjąć wszystkich pacjentów a w szczególności
z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego). Jeżeli brak jest możliwości przyjęcia Pacjenta w dniu zgłoszenia zapisujemy taką osobę na najbliższy możliwy termin a w przypadkach wymagających pilnej interwencji lekarskiej kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc.

 

 

Odwoływanie wizyt.
W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu o rezygnacji z umówionej wizyty, albowiem opłata za nieodwołalnie wizyty
i zarezerwowany bez potrzeby czas lekarza wynosi 50,00 zł . Odwołania przyjmujemy telefonicznie lub SMS`em .
Trzy nieodwołane wizyty lub odwołane na krótko przed wizytą skutkują brakiem możliwości wyznaczenia terminu kolejnej wizyty telefonicznie. Jedyną możliwością jest osobiste zgłoszenie się do gabinetu i pozostawienie wadium w wysokości 50 zł na poczet dalszego leczenia. Jeśli pacjent nie zgłosi się na kolejny umówiony osobiście termin, wpłacone wadium przepada. Wcześniejsze odwołanie wizyty da nam szansę w tym czasie przyjąć Pacjenta z bólem, który nagle potrzebuje pomocy, a takim Pacjentem może być każdy z nas.

 

 

Spóźnienia na wizytę.
Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty.
Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Ostatnia aktualizacja regulaminu gabinetu NASZ-DENTYSTA 05.11.2013


 

Wszelkie prawa zastrzeżone NASZ DENTYSTA'2013 site by DAGSON MEDIA STUDIO