layer
layer
layer
layer
layerGWARANCJA   

Na świadczone usługi stomatologiczne w gabinecie NASZ DENTYSTA Pacjenci otrzymują gwarancję
według następujących zasad:


wypełnienia kompozytowe – 1 rok
(z wyłączeniem wypełnień kompozytowych w rejonie szyjki zęba gdzie gwarancja wynosi 0,5 roku )

mosty, korony, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe, protezy szkieletowe – 18 miesięcy
(z wyłączeniem zużywalnych elementów retencyjnych oraz elementów akrylowych)

sztywne szyny periodontologiczne i relaksacyjne, protezy akrylowe - 1 rok

W/w gwarancja uzyskuje ważność od momentu zakończenia realizacji planu leczenia oraz przy regularnych wizytach kontrolnych (co 6 miesięcy), podczas których zęby oczyszczane są z kamienia i osadu, wykonana jest fluoryzacja zębów oraz lekarz dokona przeglądu. Warunki gwarancji mogą być ograniczone w sytuacji bardzo złego stanu higieny jamy ustnej Pacjenta ocenianego według odpowiednich wskaźników, wynikającego z świadomego zaniedbania i nie stosowania się do zaleceń higienicznych lekarza prowadzącego.

 

  
 


Gwarancja nie obejmuje:

leczenia endodontycznego (kanałowego)
wypełnień kompozytowych przy znacznej utracie tkanek zęba, gdy konieczna jest odbudowa protetyczna, a pacjent nie wyraża na nią zgody.
tymczasowych wypełnień i tymczasowych prac protetycznych
uszkodzeń rekonstrukcji protetycznych na skutek ich niewłaściwego użytkowania, nie leczonych dysfunkcji (chorób) stawów skroniowo-żuchwowych, chorób systemowych takich jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stanów po leczeniu radio - lub chemioterapią oraz korekt wykonywanych poza gabinetem NASZ DENTYSTA.
 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone NASZ DENTYSTA'2013 site by DAGSON MEDIA STUDIO